Complete DC Avanti lineup, specs, economy, dimensions

2012 DC Avanti - Technical Specs, Fuel economy, Dimensions2012 - 2015 DC Avanti CoupeAvanti1 Trim 250 hpCombustion engine2.0 (250 Hp) 2012 - 2015